PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(17-10-2017)
Eliminacje rejonowe XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ


 

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy uprzejmie informuje,

że dnia 17 października 2017 roku o godz. 15.00

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W LEGNICY,

Al. Rzeczypospolitej 129 odbędą się eliminacje rejonowe

XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

KRASOMÓWCZEGO

DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ


Celem Konkursu jest:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży pięknem języka polskiego,

 • upowszechnienie kultury i czystości języka ojczystego,

 • rozbudzanie zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa,

 • wyłonienie laureatów do konkursu wojewódzkiego,

  a następnie centralnego.


Tematyka Konkursu:

Uczestnicy Konkursu przygotowują do zaprezentowania w ciągu pięciu minut

(z tolerancją 30 sekund) jeden temat popularyzujący własny region,

jego walory turystyczno – krajoznawcze, wrażenia z wycieczki,

legendy związane z regionem, ciekawe osobowości związane z regionem, itp.

 

Ocena:

Przy ocenie, Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:

1.    Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu.

2.    Konstrukcję wypowiedzi.

3.    Ogólną prezentację tematu.

4.    Sugestywność wypowiedzi.

5.    Jasność i logiczność formułowanych myśli.

6.    Płynność oraz poprawność wyrażania się.

7.    Bogactwo języka i jego barwność.

8.    Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego.

9.     Kontakt ze słuchaczami.

 

Zgłoszenia:

Szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie jednego reprezentanta.

UWAGA

Informujemy, że w porozumieniu z Radą Programową ds. Młodzieży

Szkolnej Zarządu Głównego Konkurs Krasomówczy odbędzie się

w dwóch kategoriach:

 • szkoła podstawowa – klasy I – VII

 • gimnazja – kl. II – III


Zgłoszenia należy dokonać pisemnie i przesłać na adres Biura ZO PTTK,

Rynek 27 w Legnicy

lub faxem/mailem do dnia 13 października 2017 r.

Bliższe informacje – tel/fax. 76 85-65-163, e-mail – pcit-legnica@o2.pl


W zgłoszeniu należy podać :

 • imię i nazwisko ucznia,

 • szkołę i klasę do której uczęszcza

 • temat wystąpienia.


Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela,

który przygotowywał uczestnika
do konkursu.

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!