Ministerstwo Infrastruktury wsparło Legnicę funduszami na renowację kluczowego odcinka drogi krajowej 94

Pomoc finansową w kwocie niewiele mniejszej niż 2 miliony złotych na renowację jednego z kluczowych odcinków drogi krajowej 94 – ulicy Piastowskiej, Legnica uzyskała od Ministerstwa Infrastruktury. Urząd Miasta Legnicy podał do wiadomości publicznej, że jest to kolejny pakiet finansowy, który udało się pozyskać dla miasta na cel modernizacji tej istotnej arterii komunikacyjnej.

Plan budżetowy miasta przewidywał również dołożenie do inwestycji środków własnych w wysokości 2 milionów złotych. Dlatego łączna suma, która zostanie przeznaczona na gruntowną przebudowę ulicy Piastowskiej, począwszy od skrzyżowania z ulicą Chojnowską aż do końca niedawno zmodernizowanej ulicy Pocztowej i odcinka ulicy Piastowskiej, wyniesie 4 miliony złotych.

Zygmunt Mułek, przedstawiciel biura prasowego Urzędu Miasta Legnica, poinformował, że wniosek dotyczący dofinansowania tej inwestycji został złożony na początku obecnego roku. Na Dolnym Śląsku, łącznie pięć samorządów otrzymało takie wsparcie finansowe.

Przypomnijmy, że ostatnio zakończona renowacja ulicy Pocztowej kosztowała ponad 22,5 miliona złotych. Z tej kwoty, prawie 5 milionów złotych udało się pozyskać z programu Polski Ład.