Odkrycie śladów obozu wojsk napoleońskich koło Legnicy z 1813 roku

Badacze historii, którzy skupili swoje wysiłki w okolicach Legnicy, odnaleźli znaczące dowody istnienia obozu wojsk napoleońskich z 1813 roku. Ich prace badawcze przyniosły owoc w postaci licznych artefaktów, które potwierdzają informacje historyczne na ten temat. Całe przedsięwzięcie było realizowane z niezbędną aprobatą Służby Ochrony Zabytków i pod czujnym okiem archeologów z lokalnego Muzeum Miedzi. Wszystkie odnalezione tam przedmioty trafiły właśnie do tej instytucji.

Odnotowano, że wojska napoleońskie ustawiły swój obóz na brzegach Kaczawy, w pobliżu Legnicy w lecie 1813 roku. Lokalizacja tego miejsca była znana dzięki starożytnym mapom francuskim. Obecnie to teren miejskiej ciepłowni i komunalnego składowiska odpadów. Szereg artefaktów wydobytych z ziemi potwierdza obecność dawnego obozu wojskowego.

Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez lokalne stowarzyszenie „Floren Legnicki”. Prace badawcze przyciągnęły 50 entuzjastów historii, zarówno z Polski, jak i z Litwy. Ekspedycja trwała trzy dni. Dla uczczenia tego wydarzenia zorganizowano nawet rekonstrukcję pokazu wojsk napoleońskich.

Tereny wokół Legnicy są bogate w ważne wydarzenia historyczne, co sprawia, że detektory metali często reagują na obecność cennych znalezisk.