Decydujący etap przebudowy ulicy Złotoryjskiej – układanie warstwy asfaltowej

15 marca stanowił istotny punkt w procesie modernizacji ulicy Złotoryjskiej, kiedy to przystąpiono do kluczowego zadania – nakładania asfaltu. Pracownicy budowlani rozpoczęli ten dzień od wylania warstwy profilującej, której zadaniem jest niwelacja wszelkich nierówności podłoża. Następnie na tapecie pozostaje ułożenie warstw wiążących oraz ścieralnych.

Rewitalizacja ulicy Złotoryjskiej, prowadzącej od ronda Unii Europejskiej aż do skrzyżowania z ulicą Ceglaną, jest jednym z kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Legnicy. Projekt obejmuje nie tylko samego asfaltu, ale także przemodelowanie zjazdów na ulice Leśmiana, Ceglana i Makuszyńskiego. To również modernizacja zatok autobusowych, chodników oraz stworzenie bezpiecznego oświetlonego przejścia dla pieszych z wysepkami azylowymi.

Budżet na realizację tego przedsięwzięcia wynosi około 3 miliony 413 tysięcy złotych. Miasto Legnica zdołało uzyskać dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi 1 436 268 złotych.

Plan rozbudowy ulicy Złotoryjskiej przewiduje kontynuację prac na kolejnych odcinkach – od ulicy Gwarnej do przejścia podziemnego, a także od przejazdu kolejowego w stronę centrum miasta. Ten istotny projekt ma na celu nie tylko poprawę stanu infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Legnicy.