Przetarg na modernizację al. Rzeczypospolitej w Legnicy wygrany przez GM Roads Polska

Firma GM Roads Polska została zwycięzcą przetargu na renowację części alei Rzeczypospolitej w Legnicy, konkretnie odcinka między ulicami Kaczawską a Legionów. Dodatkowo, firma ta będzie odpowiedzialna za stworzenie nowego oświetlenia dla odcinka od alei Piłsudskiego do ulicy Okrężnej. Ilość środków finansowych, jakie GM Roads Polska zaoferowała na realizację tych prac, wynosi 9 milionów 712 tysięcy złotych, podczas gdy miasto przeznaczyło na ten cel 10 milionów 85 tysięcy złotych. Prace rozpoczną się w momencie, kiedy możliwy będzie przejazd ulicą Okrężną.

W ramach projektu przewidziano liczne działania budowlane mające na celu poprawę infrastruktury tego obszaru. Zostanie wzmocniona nawierzchnia jezdni, powstaną azyle dla pieszych i przebudowane zostaną zatoki autobusowe. Ponadto, planowane jest stworzenie ścieżek rowerowych oraz modernizacja istniejących chodników i zjazdów. Istotnym elementem projektu jest też wymiana obecnego systemu oświetlenia na energooszczędne lampy wzdłuż alei Rzeczypospolitej, na odcinku między aleją Piłsudskiego a ulicą Okrężną.

Prezydent Legnicy, Tadeusz Krzakowski, podkreśla znaczenie tej inwestycji dla kształtowania infrastruktury drogowej miasta. Wierzy on, że dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać z tej ważnej arterii komunikacyjnej w sposób bardziej bezpieczny i komfortowy.