PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(25-06-3241)
XXI MINI RAJD „Jarzębina” - Kąpielisko Kormoran 29 września 2015r.


 

ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ZAPRASZA NA
XXI MINI RAJD „Jarzębina” - Kąpielisko Kormoran

29 września 2015r.

Rajd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 

 1. Cele Rajdu:

 • czynny wypoczynek dzieci

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Legnicy

 • zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być całe zespoły klasowe, klas I-III zgłoszone na piśmie

przez dyrekcję szkoły

 • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym przyjmuje Biuro PTTK w terminie do

21 września 2015r

 • Wysokość wpisowego wynosi 10 zł od uczestnika

 

 1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

 • pamiątkowy znaczek rajdowy

 • słodką niespodziankę

 • dyplom uczestnictwa dla klasy

 • nagrody w konkursach sprawnościowych

 • opiekę przewodnicką na trasie

 

4. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada wychowawca klasy

 

5.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami, oraz ogniskiem turystycznym (wskazane jest zabranie ze sobą kiełbasek !!!)rozpocznie się na terenie Kąpieliska Kormoran o godzinie 11:30

 

6. Trasy Rajdu:

Trasy rajdu będą uzgadniane indywidualnie z wychowawcami klas.

Godziny i miejsce startu ustalone będzie z przewodnikiem przy wpłacaniu wpisowego.

 

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY LEGNICA

 

ZAPRASZAMY!!!