PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(11-03-2014)
IX konkurs pod nazwą: „Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom”


 

Starostwo Powiatowe w Legnicy

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

PWSZ w Legnicy

 

 

Organizuje po raz IX konkurs pod nazwą:

Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom

 

REGULAMIN

 

1. Nazwa konkursu „ ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM”

2. Cele

 • Rozbudzić u młodzieży umiłowanie ziemi ojczystej

 • Pogłębić wiedzę szkolną o wiedzę o regionie

 • Zachęcić młodzież do udziału w ruchu turystyczno- krajoznawczym

3. Organizator: - Zarząd Oddziału PTTK w Legnica

- STAROSTWO POWIATOWE w Legnicy

- PWSZ w Legnicy

- Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Legnicy

4. Termin: 11 marca 2014r. godz. 9:30

5. Miejsce: PWSZ w Legnicy ul. Sejmowa, sala E1

6. Uczestnicy: Trzyosobowa reprezentacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela (jedna drużyna z każdej szkoły).

7. Zgłoszenia : biuro Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy ul. Rynek 27 tel/fax. 076 856 51 63
do dnia 6 marca 2014r. dostarczyć (przesłać) imienną listę uczestników z
opiekunem. Wpisowe w wysokości 40 złotych od zespołu należy wpłacić organizatorom w dniu
konkursu

8. Przebieg konkursu:

 • wykonanie (przez każdą drużynę) i złożenie przed komisją w dniu konkursu plakatu o treści związanej z hasłem „Turystyka łączy pokolenia” Pracę należy wykonać na formacie A1 w dowolnej technice plastycznej.

ocena ; 0 pkt do 40 pkt dla drużyny.

 • bezpośredni udział w konkursie:

godz. 9:30 - 10:00 - przyjmowanie uczestników, wręczenie okolicznościowych znaczków

godz. 10:00 – 11:00 - udział w teście krajoznawczym (teren powiatu legnickiego i Legnicy) polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi z trzech podanych możliwości ( 50 pytań – 1 pkt. za jedna trafną odpowiedź, start indywidualny, dla drużyny suma punktów ), zalecana literatura zamieszczona na stronie www.infolegnica.pl

- rozpoznawanie z 10 zdjęć obiektów położonych w powiecie legnickim (2 pkt. za jeden poprawnie rozpoznany obiekt, start indywidualny, dla drużyny suma punktów )

godz: 11:00 – 12:30 - spacer po Legnicy z przewodnikiem
godz. 12:30 – 13:00 - gorący posiłek restauracja „Rynek 10”

godz. 13:30 - podsumowanie konkursu - PWSZ

   • ocena całości

   • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień,

 • na ocenę końcową w kategorii zespołowej sumuje się punkty uzyskane z trzech części konkursu , a w kategorii indywidualnej sumuje się punkty uzyskane w konkurencjach rozegranych w dniu konkursu

Zasady punktacji:

Test krajoznawczy – 3 x 50 = 150 pkt

Rozpoznawanie zdjęć – 3 x 20 – 60 pkt

Plakat – 40 pkt

Max. liczba punktów dla drużyny – 250 pkt

 • udział drużyn we wszystkich częściach konkursu jest obowiązkowy

 

9. Wszelkie informacje dostępne są w biurze Zarządu Oddziału PTTK Legnica ul. Rynek 27
tel/fax 076 856 51 63 , strona www.infolegnica.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

 

Literatura do konkursu "Znam Powiat Legnicki jak swój dom"

na 2014 rok

 

 

1) Tadeusz Gumiński, Edward Wiśniewski- "Legnica i okolice"

 1. Ryszard Gładkiewicz- "Chojnów dawniej i dziś"

 2. Edward Wiśniewski- "Szlak dookoła Legnicy"

 3. Stanisław Horodecki- "Przeszłości Okruchy"

 4. Zabytki Diecezji Legnickiej

 5. Mapa turystyczna "Powiat Legnicki"

 

 

ZAPRASZAMY

Z turystycznym pozdrowieniem

ORGANIZATORZY