PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(04-02-2009)
REGULAMIN KONKURSU Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom


 

Starostwo Powiatowe w Legnicy

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

 

Ogłasza konkurs pod nazwą:

Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom”

REGULAMIN

 

1. Nazwa konkursu „ ZNAM SWÓJ POWIAT JAK SWÓJ DOM”

2. Cele

 • Rozbudzić u młodzieży umiłowanie ziemi ojczystej

 • Pogłębić wiedzę szkolną o wiedzę o regionie

 • Zachęcić młodzież do udziału w ruchu turystyczno- krajoznawczym

3. Organizator: - Zarząd Oddziału PTTK w Legnica

 • STAROSTWO POWIATOWE w Legnicy

 • Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji PWSZ w Legnicy

 • Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Legnicy

4. Termin: 4 marzec 2009 r. godz. 9:00

5. Miejsce: Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji PWSZ w Legnicy ul. Sejmowa

6. Uczestnicy: Trzyosobowa reprezentacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela (jedna drużyna z każdej szkoły).

7. Zgłoszenia : biuro Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy ul. Rynek 27 tel/fax. 076 856 51 63
do dnia 27 lutego 2009 r. dostarczyć (przesłać) imienną listę uczestników z
opiekunem. Wpisowe w wysokości 30 złotych od zespołu należy wpłacić organizatorom w dniu
konkursu

8. Przebieg konkursu:

 • wykonanie (przez każdą drużynę) i złożenie przed komisją w biurze Oddziału PTTK do 27 lutego br:

 • w pionie szkół podstawowych – minialbumu zatytułowanego „Turystyka kwalifikowana w mojej szkole” składającego się z 8 do 10 arkuszy formatu A4;

 • w pionie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - prezentacji multimedialnej PowerPoint zatytułowanej „Turystyka kwalifikowana w mojej szkole” składającej się z 8 do 10 slajdów umieszczonej na płycie CD,

ocena ; 0 pkt do 20 pkt dla drużyny

 • bezpośredni udział w konkursie:

godz. 9:00 – 9:30 - przyjmowanie uczestników, wręczenie okolicznościowych znaczków

godz. 9:30 – 11:00 - udział w teście krajoznawczym polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi z trzech podanych możliwości ( 50 pytań – 1 pkt. za jedna trafną odpowiedź, start indywidualny, dla drużyny suma punktów )

- rozpoznawanie z 10 zdjęć obiektów położonych w powiecie legnickim (2 pkt. za jeden poprawnie rozpoznany obiekt, start indywidualny, dla drużyny suma punktów )

godz: 11:00 – 12:30 - spacer po Legnicy z przewodnikiem
godz. 12:30 – 13:00 - obiad (miejsce zostanie określone w dniu konkursu)

godz. 13:30 - podsumowanie konkursu (miejsce zostanie określone w dniu konkursu):

   • ocena całości

   • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień,

 • na ocenę końcową w kategorii zespołowej sumuje się punkty uzyskane z trzech części konkursu , a w kategorii indywidualnej sumuje się punkty uzyskane w konkurencjach rozegranych w dniu konkursu

 • udział drużyn we wszystkich częściach konkursu jest obowiązkowy

9. Wszelkie informacje dostępne są w biurze Zarządu Oddziału PTTK Legnica ul. Rynek 27
tel/fax 076 856 51 63 , strona www.infolegnica.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

BIBLIOGRAFIA: powiat legnicki ziemski i powiat legnicki grodzki (Legnica)

 

 1. Boras Zygmunt: Książęta piastowscy Śląska – Katowice:Śląsk, 1974

 2. Chojnów i okolice (praca zbiorowa pod red. Ewy Lenkow), DTSK, Wrocław 1986

 3. Chutkowski Janusz, Opowieści o dawnej Legnicy, Oficyna Wydawnicza ATUT,

Wrocław 2003

 1. Fabiszewski Jerzy (redakcja), Przyroda Dolnego Śląska, PAN Wrocław, 2005

 2. Gumiński Tadeusz, Legnica i okolice. Przewodnik., Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1982

 3. Kucharski Jerzy, Rowerem do źródła Skory, MBP, Chojnów 2005

 4. Praca zbiorowa, Szkice legnickie, tom I – XXVIII, Towarzystwo Przyjaciół nauk, Legnica

 5. Wrabec Jan, Legnickie Pole, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo,

Wrocław 1991

 1. Prasa:

 • Gazeta Wyborcza

 • Panorama

 • Konkrety

10. Wydawnictwa lokalne gmin (foldery)

 

 

ZAPRASZAMY

Z turystycznym pozdrowieniem

ORGANIZATORZY