Legnica – znasz jej historię?

Legnica jak niemal każde miasto, posiada własną, bogatą we wzloty i upadki historię. Jej ślady doskonale widać gołym okiem w postaci zabytkowych obiektów, układzie urbanistycznym, a także niepowtarzalnym klimacie.

Rozwój i kształt Legnicy w głównej mierze przypisany jest tranzytowym położeniu na istotnym skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, a także rola strategiczno-obronna. Na początku była to stolica piastowskiego księstwa, następnie siedziba rejencji, a po II wojnie światowej stolica województwa. Stacjonowały w nim także wojska radzieckie.

Legnica – historia

Podczas toczących się na Śląsku wielu wojen na przestrzeni wieków Legnica dość mocno ucierpiała. Miasta nie ominęły także wielkie żywioły jak powódź w 1977 roku, a także nawałnicę w 2009 r.

W latach 60 odbywała się tutaj istotna przebudowa centrum Zburzono wówczas wiele cennych i zabytkowych budynków oraz pozmieniano bieg niektórych ulic. Obecnie realizowane są prace mające na celu przywrócenie historycznych układów urbanistycznych.

Legnica – zabytki

Mimo wyburzenia wielu zabytkowych obiektów, a także tragicznych wojen i katastrofalnych żywiołów w mieście zachowało się po dziś dzień wiele zabytkowych budowli. Możemy dostrzec tutaj style, począwszy od romańskiego aż do modernizmu. Średniowieczne zabytki to np. Zamek Piastowski oraz kościoły – Piotra i Pawła, czy Marii Panny,  a także cenne mury obronne.

Z okresu renesansu pozostały fragmenty zamku oraz kamienice mieszczańskie. Ze sztuki Baroku możemy ujrzeć Mauzoleum Piastów Śląskich, kościół św. Jana z kolegium jezuickim, Akademię Rycerską, czy pałac opatów lubiąskich. Wiek XIX i XX zaowocował powstaniem budowli pod nadzorem wybitnych architektów: ratusz, teatr czy kościoły.