Planowana modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Legnicy za 15 mln zł

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy planowane jest przeprowadzenie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), której przewidywany koszt wynosi około 15 milionów złotych. Z dniem 1 lipca, w okresie trwania prac remontowych, SOR będzie funkcjonował w specjalnie do tego celu przygotowanym budynku, zwanym „szpitalem modułowym”. Ten tymczasowy obiekt został wybudowany podczas trwania pandemii COVID-19.

Podczas przeprowadzanej renowacji, pomieszczenia SOR-u, do którego droga dojazdowa biegnie od strony ulicy Iwaszkiewicza, zostaną przestrzennie zreorganizowane. Dzięki temu będzie możliwe oddzielne przyjmowanie pacjentów, których na oddział dowożą karetki pogotowia od osób, które zgłaszają się na własną rękę.

Prace remontowe mają potrwać rok. Jak zapowiedziała dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy – Anna Płotnicka-Mieloch, placówka planuje wznowić działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w swoim pierwotnym miejscu od lipca 2025 roku.