Podwykonawcy twierdzą, że nie otrzymali wynagrodzenia za prace przy przebudowie Teatru Letniego w Legnicy

Firmy podwykonawcze zaangażowane przez spółkę Architekton w projekt przebudowy Teatru Letniego w Legnicy na Centrum Witelona sygnalizują, iż nie otrzymały zapłaty za prace wykonane od 2020 roku. Twierdzą, że chodzi o kilkaset tysięcy złotych, które są im należne.

Roszczenia te kierowane są do Firmy Architektoniczno–Budowlanej Restauracji Zabytków Architekton z Głogowa. To spółka ta odpowiadała za koordynację prac na terenie obiektu, który ma stać się Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.

Kwestia ta jest dobrze znana urzędnikom ratusza w Legnicy. Piotr Seifert, rzecznik prasowy prezydenta miasta, podkreśla, że działania miasta były zgodne z przepisami prawa. Jak wyjaśnia – z wynagrodzenia firmy Architekton została odliczona wartość kar umownych a także suma przeznaczona na pokrycie roszczeń dwóch firm podwykonawczych , które zgłosiły problem z otrzymaniem należności.

W odpowiedzi na powstałą sytuację, zorganizowano spotkanie trójstronne z udziałem firmy Architekton oraz podwykonawców zgłaszających roszczenia. Niestety, nie udało się na nim osiągnąć porozumienia. W konsekwencji, sporna suma została przekazana w depozyt sądowy i to właśnie sąd ma rozstrzygnąć ten finansowy konflikt.

Rzecznik prezydenta Legnicy Piotr Seifert usprawiedliwia działania służb prezydenta, twierdząc, że stoją one poza tym sporem. Jednak podwykonawcy mają wątpliwości co do dobrej woli urzędników legnickiego ratusza. Jak podkreśla matka jednego z podwykonawców – od momentu, gdy pojawiły się problemy z płatnościami, krążyły plotki o silnym powiązaniu firmy Architekton z władzami miasta, co może utrudniać odzyskanie należnych im pieniędzy.