Nowi policjanci w szeregach Dolnego Śląska

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaprzysiężono 23 nowych policjantów, wśród których większość stanowiły kobiety. Spośród 23 funkcjonariuszy 12 było płci żeńskiej. Podczas uroczystości mianowano również insp. Norberta Kurendę na nowego zastępcę komendanta wojewódzkiego. Wydarzenie miało miejsce w stolicy Dolnego Śląska, a nowi funkcjonariusze odebrali akty ślubowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Dariusza Wesołowskiego.

Nowym zastępcą komendanta dolnośląskiej policji został inspektor Norbert Kurenda, który wcześniej pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu. Szef dolnośląskiej policji pogratulował Kurendzie i życzył mu powodzenia w nowej roli, w której będzie nadzorował pion prewencji. Kurenda ma za sobą długą karierę w organach ścigania. Rozpoczął ją w 1994 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze i przez lata piął się po szczeblach kariery na różnych stanowiskach kierowniczych. Ostatnio pełnił funkcję p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

Służba w policji staje się coraz bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów, m.in. ze względu na obietnicę bezpieczeństwa zatrudnienia i pensję zbliżoną do 5 tysięcy.