Trwa rekrutacja do przedszkoli

Aby zapisać dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w legnickich podstawówkach na rok szkolny 2023/2024, rodzice od 3 do 15 marca przejdą elektroniczną rekrutację, a jej wynik zostanie ogłoszony 14 kwietnia. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola będą musieli złożyć deklarację o kontynuowaniu nauki w tej samej placówce na kolejny rok szkolny w terminie od 23 lutego do 2 marca.

W Legnicy funkcjonuje 17 przedszkoli publicznych i podobnie w czterech szkołach podstawowych powstaną oddziały przedszkolne. W przypadku rekrutacji rodzice będą mogli wybrać maksymalnie trzy placówki według swoich preferencji. Ci, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą zapisać swoje pociechy do najbardziej preferowanego przedszkola lub szkoły podstawowej, w której działa oddział przedszkolny osobiście.

Według danych demograficznych do września 2023 roku dostęp do usług przedszkolnych musi mieć 3 219 dzieci, które urodziły się w latach 2017-2020. Warto wspomnieć, że nasze miasto w ostatnich latach może pochwalić się wyjątkowo wysokim wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który obecnie wynosi 112,80% (104,74% w roku poprzednim). Ten warty odnotowania wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 8,06 punktu procentowego wynika w dużej mierze z objęcia opieką przedszkolną blisko 240 dzieci uchodźców.