Na Dolny Śląsk trafi rekordowe dofinansowanie

2,3 mld euro, czyli 11 mld zł, przeznaczyła dla Dolnego Śląska Komisja Europejska na lata 2021-2027. W tej kwocie mieści się Fundusz Sprawiedliwego Przejścia. 6 grudnia wicemarszałek Grzegorz Macko poinformował o zakończonych sukcesem negocjacjach Zarządu Województwa z Komisją Europejską w Wałbrzychu.

Wczoraj wicemarszałek Grzegorz Macko oświadczył, że Komisja Europejska zaakceptowała regionalny program Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Ten budżet to największy w historii regionu, wynoszący prawie 11 mld zł, który ma być przeznaczony na zrównoważony rozwój całego Dolnego Śląska. To m.in. projekty samorządów, wsparcie dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz instytucji kultury, takich jak Filharmonia Sudecka, które już w przeszłości korzystały z funduszy unijnych.

Po wielu miesiącach dyskusji i współpracy samorządów, partnerów społecznych, przedstawicieli przedsiębiorstw, szkolnictwa wyższego i organizacji branżowych, jesteśmy już pewni, że Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 otrzymają pozytywną opinię Komisji Europejskiej. Ten warty uwagi zapis określa plan wykorzystania funduszy europejskich na terenie Dolnego Śląska na kolejne lata.