Legnicka Biblioteka Publiczna otrzymuje imię Tadeusza Gumińskiego

Podczas ostatniego spotkania Rady Miejskiej miasta Legnica, radni podjęli decyzję, która zyskała akceptację każdego z nich. Chodziło o to, aby nazwać Legnicką Bibliotekę Publiczną imieniem Tadeusza Gumińskiego. Wszystkie osoby pełniące funkcje radnych na tej sesji zdecydowanie poparły samodzielnie tę uchwałę.

Inicjatywę nadania Legnickiej Bibliotece Publicznej nazwy ku czci Tadeusza Gumińskiego podjęła dyrektorka tej placówki, która w tej sprawie skierowała wniosek do prezydenta miasta Legnica. Motywem za tym działaniem jest trwałe upamiętnienie Tadeusza Gumińskiego – prominentnej postaci, której wkład w rozkwit społecznego i kulturalnego aspektu życia Legnicy po II wojnie światowej jest nieoceniony. Wniosek zaznaczał jak istotną rolę dla rozwoju miasta odegrał Tadeusz Gumiński oraz fakt, iż Legnicka Biblioteka Publiczna kontynuuje i poszerza jego idee związane z kulturą literacką, regionalnym patriotyzmem oraz edukacją o lokalnej społeczności.

Ważne jest to, że decyzja o nadaniu imienia była szeroko konsultowana w latach 2021-2023 z wieloma grupami, w tym z organizacjami pozarządowymi z Legnicy, dyrektorami miejskich instytucji publicznych, regionalistami, dziennikarzami i oczywiście czytelnikami. Przeprowadzono również ankietę online, w której uczestniczyło 841 osób, a aż 832 z nich jednoznacznie poparły projekt.