Jak nie zmarnować szansy na awans? Przygotuj się do rozmowy z szefem

Nawet mając dobrą pracę trudno uniknąć chęci sięgania po więcej. Jeśli wyniki w firmie są dobre, pracownik wykazuje duże zaangażowanie i jego praca jest z korzyścią dla rozwoju przedsiębiorstwa, wówczas można spróbować swoich sił podczas rozmowy dotyczącej awansu. Jeśli dominuje poczucie, że zasłużyło się na to, warto podjąć rękawice.

Jak się przygotować do rozmowy o awans

Wielu pracowników nie podejmuje rozmów, licząc na to, że pracodawca sam zauważy i doceni zaangażowanie. Oczywiście jest to możliwe, jednak obarczone na tyle dużą dawkę przypadkowości, że oczekiwania pracownika mogą się rozminąć z rzeczywistością. Inną metodą na podjęcie pracy na wyższym szczeblu hierarchii, jest zmiana miejsca pracy. To jednak nie zawsze jest proste, ze względu na brak doświadczenia na podobnym stanowisku, a dodatkowo wiąże się ze stresem i długim czasem potrzebnym na wdrożenie do nowych obowiązków.

Gowork.pl radzi, aby do rozmowy z przełożonym dobrze jest się odpowiednio przygotować. Po pierwsze wskazać argumenty poparte konkretnymi sytuacjami mającymi zobrazować, dlaczego jest się wartościowym pracownikiem i jaki to ma wpływ na rozwój firmy. Przed rozmową należy się upewnić, że przełożony może poświecić czas, aby spokojnie wysłuchać argumentów i podjąć dyskusje. W czasie rozmowy nie należy wykazywać postawy roszczeniowej, ale także nie okazywać nadmiernej uległości. Pewność siebie i wyprostowana postawa z podniesiona głową będą przemawiały na plus dla pracownika, świadcząc o tym, że zna swoja wartość. Rozmowa powinna odbyć się w spokojnym tonie. Należy rozpocząć od przedstawienia swoich zalet i korzyści, jakie firma ma z pracy danej osoby. Dopiero po przedstawieniu argumentów można przejść do powodu rozmowy, jakim jest chęć awansu. Nie powinno się oczekiwać odpowiedzi od razu. Ponieważ awans jest to inwestycja w pracownika, z pewnością przełożony będzie potrzebował czasu do przeanalizowania danych i stworzenia ewentualnej propozycji.

Jak uniknąć stanowczego NIE

Odpowiednie przygotowanie się do rozmowy o awans stanowi połowę sukcesu. Jednak druga połowa to uniknięcie błędów, które mogą przekreślić nawet największe szanse. Przede wszystkim powinno się wyczuć dobry moment. Jeśli firma boryka się z problemami finansowymi lub są cięcia kadrowe, lepiej poczekać, aż sytuacja w firmie się ustabilizuje. W żadnym wypadku nie należy takiej rozmowy przeprowadzać „przy okazji”. Spotkanie szefa na korytarzu czy w zakładowej stołówce nie jest dobrym momentem na rozmowę o przyszłości w firmie. Lepiej taką sytuację wykorzystać na ocieplenie swojego wizerunku w oczach przełożonego. Dobrze jest także zweryfikować czy przełożony nie jest pochłonięty ważnymi zadaniami oraz sprawdzić, w jakim aktualnie jest nastroju. Dowiedzione zostało, że negatywny nastrój wpływa na postrzeganie rzeczywistości, zabierając obiektywną percepcję. Jeśli pracownikowi wydarzyła się jakaś wpadka lub popełnił w pracy znaczący błąd, również warto odczekać jakiś czas i postarać się zatrzeć złe wrażenie lub przekuć porażkę w sukces udowadniając, jaką naukę z tego pracownik wyciągnął.

Nawet jeśli rozmowa o awans zakończy się odmową, nie warto się poddawać. Być może to jeszcze nie czas i należy wykorzystać kolejne okazje do tego, żeby udowodnić pracodawcy, że awans jest zasłużony. Wówczas istnieje duża szansa, że kolejna rozmowa zakończy się sukcesem pracownika.