Agencja Rozwoju Przemysłu zwiększa swoją obecność w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przekształciła strukturę właścicielską Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE), stając się jej głównym akcjonariuszem z udziałem wynoszącym 62,24%. Ten strategiczny krok został podjęty z myślą o finansowym wsparciu procesu przygotowania terenów inwestycyjnych w Miękini dla giganta technologicznego – Intela oraz jego partnerów. Wpływ takiej zmiany na strukturę zarządzania spółką jest oczywisty – zazwyczaj niesie za sobą zmiany w składzie rady nadzorczej i zarządu.

Inwestycja ARP pozwoliła na dokapitalizowanie LSSE, co jednocześnie oznaczało ograniczenie roli i udziałów pozostałych akcjonariuszy. Do tej pory, udziały w LSSE posiadali: Skarb Państwa z 15,02%, gmina Polkowice z udziałem 9,21%, KGHM posiadający 12,4% udziałów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z udziałem 11,11%, gmina miejska Złotoryja posiadająca 6,67% udziałów, miasto Legnica z niewielkim, bo tylko 0,41% udziałem, gmina Warta Bolesławiecka z udziałem 0,32% oraz ING Bank Śląski, który posiadał minimalny udział wynoszący 0,10%.