ESPA Fundacja przejmuje zarządzanie budynkiem po izbie wytrzeźwień z planem przekształcenia go w rodzinny dom dziecka

Fundacja ESPA nabyła prawo do zarządzania obiektem, który wcześniej służył jako izba wytrzeźwień, na najbliższe 20 lat. Głównym celem fundacji jest przekształcenie tego miejsca w rodzinny dom dziecka.

Norbert Palimąka, prezes Fundacji ESPA, potwierdził te plany, stwierdzając, że wynajęli budynek z zamiarem stworzenia w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. To termin używany do opisania tzw. rodzinnego domu dziecka.

Jednak obecny stan budynku jest daleki od idealnego. Budynek wymaga gruntownej renowacji, co zajmie pewien czas. Jednak dla ESPA pierwszeństwo ma zapewnienie godnych warunków dla dzieci, które będą tam mieszkać długoterminowo.

Palimąka dodał: „Naszym celem jest zapewnienie dzieciom długotrwałego pobytu w komfortowych warunkach. W Legnicy już uruchomiliśmy jeden rodzinny dom dziecka przy ulicy Kalskiego. Przekształcenie budynku po izbie wytrzeźwień w kolejny dom dla dzieci wpisuje się w naszą strategię tworzenia dwóch, a może nawet trzech takich placówek”.

Prezes wyjaśnił, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu instytucje nie tylko w Legnicy, ale w całym kraju. Szacuje się, że ponad 15 tysięcy sierot czeka na miejsce w takich domach. Dla Fundacji ESPA zajmowanie się tym problemem to kolejny etap ich wieloletnich działań.