PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(25-06-9978)
XX Jubileuszowy Rajd "Chełmy" Słup - 19 września 2009 - TEST KRAJOZNAWCZY Z PRAWIDŁOWYMI ODPOWIEDZIAMI ORAZ WYNIKAMI.


WYNIKI TESTU KRAJOZNAWCZEGO:

MIEJSCE 1 - ŁUKASZ JASTRZĘBSKI GIMNAZJUM NR 9 W LEGNICY 34 PKT/40 PKT

MIEJSCE 2 - MAGDALENA SKÓRSKA V LO W LEGNICY 30 PKT/40 PKT

MIEJSCE 3 - TOMASZ TADLA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY 28 PKT/40PKT

MIEJSCE 4 - MATEUSZ ŁUKASIK GIMNAZJUM NR 10 W LEGNICY  25 PKT/40 PKT

MIEJSCE 5 - PATRYK KOZŁOWSKI GIMNAZJUM NR 9 W LEGNICY 24 PKT/40 PKT

 

TEST KRAJOZNAWCZY ORAZ ODPOWIEDZI

 1. Przez Warmątowice Sienkiewiczowskie prowadzi szlak turystyczny koloru???

  a/ zielony                     b/ żółty                      c/ niebieski

 2. Na terenie której gminy znajduje się miejscowość Słup???

  a/ Krotoszyce              b/ Męcinka              c/ Legnickie Pole

 3. Jak nazywa się kraina geograficzna po której przebiegają trasy rajdu???

  a/ Równina Chojnowska      b/ Mniszy Las       c/ Uskok Brzeżny

 4. Jakie wioski zlikwidowane zostały pod budowę Jeziora Słup???

  a/ Bielowice                b/ Brachów             c/ Żarek

 5. W którym roku wypełniono wodą nieckę zbiornika „Słup”???

  a/ 197                       7 b/ 1978                    c/ 1979

 6. Pod jakim wezwaniem jest kościół parafialny w Słupie???

  a/ Wniebowzięcia NMP     b/ Zwiastowania NMP      c/ św. Michała

 7. W latach 1812 – 1945 Warmątowice były własnością rodu???

  a/ Hohbergów         b/ Świnków               c/ von Olszewskich

 8. Własnością jakiego zakonu / do 1812 r./ był Słup???

  a/ Joannitów            b/ Cystersów          d/ Kartuzów

 9. Na której rzece zbudowany został zbiornik „Słup”???

  a/ Nysa Szalona      b/ Kaczawa            c/ Wierzbiak

 10. Jak nazywa się przewoźnik,który dowiózł nas do Przybyłowic i Starego Jawora???

  a/ Koleje Dolnośląskie SA          b/ PKP           c/ Tanie Linie Kolejowe

 11. W którym roku wojska koalicji pruskiej stoczyły bitwę z wojskami francuskimi???

  a/ 1808                      b/ 1812                    c/ 1813

 12. Nieczynny zakład przemysłu rolno-spożywczego w Starym Jaworze to???

  a/ piekarnia              b/ młyn                     c/ cukrownia

 13. Jaki jest kolor szlaku turystycznego z Brachowa do Słupa???

  a/ czarny                  b/ żółty                       c/ zielony

 14. Jaka jest powierzchnia lustra wody na zbiorniku „Słup”???

  a/ 380 ha                  b/ 365                       c/ 325

 15. „Legenda Warmątowicka” napisana przez Zygmunta Antczaka,to???

  a/ zbiór ludowych opowieści      b/ baśnie     c/ opowieść o testamencie

   

                                                                                 Alfreda Olszewskiego

 16. Na jakich skałach posadowione są budynki wsi Słup???

  a/ bazalt                  b/ gabro                    c/ porfir

 17. XX Jubileuszowy Rajd „Chełmy” odbywa się na terenie dorzecza???

  a/ Nysa Szalona    b/ Kaczawa              c/ Wierzbiak

 18. Centrum administracyjne dóbr cysterskich znajdowało się w:???

  a/ Słupie                 b/ Winnicy                c/ Legnicy

 19. Z Wilczyc na Górzec -przez Słup- biegnie szlak turystyczny koloru???

  a/ zielony                b/ żółty                       c/ czarny

 20. W którym roku otworzono testament Alfreda Olszewskiego???

  a/ 1908                    b/ 1909                    c/ 1910