Zmiany w ruchu na Sikorskiego

Od dziś zmienia się regulacja ruchu na nowo budowanej ulicy Sikorskiego na osiedlu Piekary w Legnicy. Polega ona na zamknięciu zachodniego odcinka ulicy (od ulicy Śląskiej) rozpoczynającego się przy rondzie Dywizji 303 aż do skrzyżowania z drogą Armii Krajowej.

Prace na autostradzie obejmują nałożenie asfaltu na jezdnię, budowę chodnika oraz budowę ścieżki rowerowej. Inwestycję wykonuje spółka, w skład której wchodzą Budrim (lider) oraz Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, które wygrało przetarg. Na sfinansowanie tego przedsięwzięcia Legnica otrzymała blisko 4 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022.

Projekt zakłada remont 600-metrowego odcinka ulicy Sikorskiego. Zakłada rozbiórkę istniejącej i budowę nowej drogi, a także założenie chodników, ścieżki rowerowej, przystanku autobusowego oraz utworzenie terenu zadrzewionego.

Jest to najnowszy etap procesu przebudowy tej kluczowej ulicy w naszym mieście. Pierwszy etap przebudowy obejmował odcinek od skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego do ulicy Wrocławskiej. Dwa lata temu przebudowany został fragment ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Koskowicką do ronda przy ulicy Sudeckiej. Pozostała część ulicy Sikorskiego wraz z rondem drogowym ulicy Sudeckiej zostanie zrewitalizowana w ramach trzeciego etapu budowy zbiorczej drogi południowej.