Zakup maszyn w ramach działalności B+R – jak uzyskać dotacje unijne dla firm inwestujących w nowoczesne technologie?

Innowacja i modernizacja to hasła, które okazują się dziś kluczowe w kontekście utrzymania konkurencyjności firmy na coraz bardziej wymagającym rynku. Działalność badawczo-rozwojowa stanowi istotne źródło innowacyjności, którego nieodłącznym elementem pozostaje m.in. zakup nowoczesnych maszyn i technologii. Dla firm, które dążą do ciągłego rozwoju i skutecznej optymalizacji dotychczasowych procesów produkcyjnych, inwestycje w innowacyjne rozwiązania często okazują się trudnym do przeskoczenia obciążeniem finansowym. Wówczas szansę na znaczne zredukowanie tych kosztów dają dostępne dotacje unijne. Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie na zakup maszyn do firmy? Sprawdź, co należy wiedzieć na temat zagadnienia, jakim jest skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych!

Pozyskiwanie funduszy unijnych – szansa i wyzwanie dla ambitnych przedsiębiorców

Inwestycje podejmowane w ramach działalności B+R to dziś konieczność dla przedsiębiorstw, które chcą utrzymać lub zdobyć pozycję lidera na rynku. Rozwój technologiczny umożliwia bowiem większą innowacyjność i efektywność, które przejawiają się we wszystkich aspektach prowadzonej działalności – od samej produkcji, aż po dystrybucję czy obsługę klienta. Potrzeba ciągłego udoskonalania produktów i usług, a także sukcesywnego wdrażania na rynek nowych rozwiązań stanowiących o sile polskiej gospodarki sprawia jednocześnie, że pojawia się coraz więcej możliwości dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe.

Dofinansowania na zakup maszyn stanowią w tym kontekście istotny element z kilku powodów. Dla przedsiębiorców jest to przede wszystkim szansa na większą automatyzację procesów. Nowoczesne systemy zarządzania produkcją i zaawansowane technologie pozwalają bowiem znacząco zredukować koszty operacyjne, zwiększając jednocześnie wydajność produkcji. Po drugie zaś – firmy wyposażone w nowoczesne maszyny mogą skuteczniej reagować na trendy i zmiany rynkowe, co jest kluczowe dla utrzymania pożądanej konkurencyjności.

Dofinansowanie na zakup maszyn do firmy – dostępne możliwości

Kluczowym programem unijnym jest Kredyt Technologiczny, którego nadrzędnym celem jest napędzanie konkurencyjności sektora MŚP poprzez wdrażanie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, usług i procesów. Podstawą wsparcia jest tzw. premia technologiczna, a samo dofinansowanie polega na refundacji części kapitałowej Kredytu Technologicznego przyznawanego na rzecz pokrycia kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji. Wśród wydatków uwzględnia się także zakup maszyn, urządzeń i narzędzi.

Drugim programem dostępnym w ramach FENG jest Kredyt Ekologiczny. W jego ramach można otrzymać dotacje na projekty mające na celu wzrost efektywności energetycznej firm, co realizuje się np. poprzez zakup ekologicznych urządzeń czy wymianę źródeł ciepła. Warunkiem koniecznym jest jednak wykazanie, że inwestycja poprawi wskaźnik efektywności energetycznej firmy min. o 30%, co musi zostać poparte profesjonalnym audytem.

Warto zwrócić uwagę także na konkursy dostępne w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z którego udzielane będą bezzwrotne dotacje na projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń, automatyzacją, robotyzacją i cyfryzacją. Program ten kierowany jest do firm operujących w regionach węglowych.

Proces aplikacyjny o dofinansowanie na zakup maszyn

Uzyskanie dofinansowania unijnego na zakup maszyn wiąże się z przejściem przez złożony proces aplikacyjny, który wymaga starannego przygotowania i zrozumienia kryteriów dotacji. Każdy program unijny ma bowiem określone cele, warunki i terminy aplikacji, które należy dokładnie przeanalizować, a następnie przygotować wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją, w tym szczegółowy opis projektu, prognozy finansowe czy argumenty przedstawiające to, w jaki sposób proponowany projekt wpisuje się w cele konkursu.