W Legnicy wkrótce rozpocznie się remont głównej stacji dworcowej

Prace przy remoncie legnickiego dworca kolejowego zostaną wznowione. Wrocławski Dolkom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zlecił Dolnośląskiemu Przedsiębiorstwu Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” dokończenie prac przy przebudowie dworca. Jak informowaliśmy wcześniej, PKP PLK S.A. rozwiązały w czerwcu umowę z Fewaterm Group, obecnym wykonawcą. Powodem rozwiązania umowy był ogromny czas oczekiwania na rozpoczęcie procesu, który rozpoczął się w 2019 roku. Prace zostały wykonane za około 18,5 mln zł netto. Z nowym wykonawcą zawarto umowę na 30,6 mln zł.

Inwestycja była rozłożona w czasie zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków (Siemieniec, 2019). Pomosty są pod nadzorem konserwatora zabytków, więc dodatkowe prace, których nie można było zdiagnozować wcześniej, zostały rozłożone w czasie w trakcie robót (Siemieniec, 2019). Największy wpływ na termin realizacji inwestycji miało słabe zaangażowanie poprzedniego wykonawcy – zaznaczył rzecznik. W marcu 2018 roku Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Grupą Fewatorm umowę na remont, który miał się zakończyć w lutym 2020 roku. Prace rozpoczęły się w połowie 2019 roku. W związku z odkryciem „robót dodatkowych” Fewatorm zobowiązał się do zakończenia w listopadzie 2022 roku, a teraz ustalono nowy termin na listopad 2023 roku.