Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy ulicy Sikorskiego w Legnicy

Na ulicy Sikorskiego w Legnicy, będącej częścią większego projektu związanego ze zbiorczą drogą południową, trwają obecnie prace związane z jej modernizacją. W ramach tych prac zaplanowano m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą Sudecką. Prace są realizowane przez wykonawcę odpowiedzialnego za całość projektu drogi południowej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli wykonawcy, od poniedziałku 5 czerwca wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu na wspomnianej ulicy Sikorskiego. Zmiany te mają na celu umożliwienie realizacji kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na terenie przebudowywanym. Przekształcenie organizacji ruchu będzie miało wpływ na kierujących pojazdami oraz na sytuację na sąsiednich ulicach.

Ważne jest, aby kierowcy i mieszkańcy Legnicy byli świadomi nadchodzących zmian i dostosowali się do nowej organizacji ruchu. Informowanie o planowanych zmianach oraz terminach wprowadzenia kolejnych etapów przebudowy umożliwi im przygotowanie się na ewentualne utrudnienia drogowe oraz szukanie alternatywnych dróg dojazdu. Dzięki temu, wszyscy uczestnicy ruchu mogą znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów komunikacyjnych podczas realizacji prac modernizacyjnych na ulicy Sikorskiego i w rejonie zbiorczej drogi południowej.