Policja z Legnicy ostrzega: Quady i crossy nie są dozwolone w lasach

W trosce o bezpieczeństwo i zgodność z prawem, legnicka policja wydaje oficjalne przypomnienie dla miłośników jazdy na quadach i crossach. Chociaż te pojazdy rzeczywiście dostarczają wielu osób dużą przyjemność z jazdy, ich użytkowanie musi być zgodne z prawem i przemyślane. Użytkownicy muszą być świadomi zagrożeń, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z tych pojazdów.

Wyraźne ostrzeżenie jest skierowane szczególnie do tych, którzy nieodpowiednio eksploatują swoje quady i crossy w obszarach leśnych. Policja podkreśla, że lasy i tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które ignorują przepisy prawa, zakłócają spokój dzikiej przyrody i dewastują naturalne środowisko.

Pozostające w mocy przepisy prawne jednoznacznie określają warunki korzystania z pojazdów w obszarach leśnych. Zgodnie z art. 29 Ustawy o Lasach, dozwolony ruch pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi czy motorowerami w lasach jest możliwy wyłącznie drogami publicznymi oraz na oznakowanych drogach leśnych.

W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów, kierujący taki pojazdem naraża się na konsekwencje prawne. Art. 161 Kodeksu wykroczeń przewiduje sankcje w postaci grzywny dla osób, które bez uprawnień lub zgody właściciela lasu wjeżdżają do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem w miejsce, gdzie jest to zabronione, lub zostawiają tam swój pojazd.