Modernizacja nawierzchni chodników – prestiżowa inwestycja w mieście

Miasto jest obecnie w trakcie realizacji szeregu projektów infrastrukturalnych, wśród których jednym z kluczowych jest remont nawierzchni chodników na kilku ulicach. Prace te mają na celu poprawę komfortu poruszania się mieszkańców i stanowią znaczącą część strategii rozwoju miasta. W najbliższym czasie podobne inwestycje planowane są również w innych rejonach miasta, co zapewni nową infrastrukturę pieszym.

Na ulicy Działkowej jest obecnie budowany chodnik z kostki betonowej. Remontowany odcinek rozciąga się od ulicy Rolniczej do Bobrowej. Prace mają charakter intensywny i ich zakończenie przewidziane jest na koniec czerwca.

Poza tym, na ulicy Kasjopei, od skrzyżowania z ulicą Marsa do skrzyżowania z drogą łączącą Marsa i Wielką Niedźwiedzicę, powstaje nowy pas dla pieszych. W ramach tej samej inwestycji powstaną także miejsca parkingowe. Oddanie tego fragmentu chodnika do dyspozycji mieszkańców planowane jest na sierpień.

Prace remontowe dotkną również ulicę Heweliusza, gdzie remont nawierzchni chodnika ma trwać do końca lipca.

W planach jest również inwestycja polegająca na remoncie chodnika ulicy Góralskiej. Zakończenie tych prac przewidziane jest także w sierpniu.