Planowane zmiany nazw ulic w Legnicy na najbliższej sesji Rady Miasta

Na nadchodzącej sesji Rady Miasta Legnicy, która odbędzie się w październiku, radni będą mieli do rozważenia kwestię dotyczącą nadania nazwy jednej z nowo powstałych ulic w mieście. Wybrana lokalizacja to droga, której dojazd jest możliwy poprzez ulicę Cegielnianą w Rzeszotarach, aczkolwiek sama droga znajduje się w granicach administracyjnych miasta Legnicy.

Głosowanie ma na celu zatwierdzenie projektu uchwały, zgodnie z którym nowo wytyczona ulica w Legnicy otrzymałaby nazwę Familijna. Decyzja ta wymaga jednak pozytywnego głosowania radnych.

Dodatkowo, podczas tej samej sesji, radni będą mieć do rozpatrzenia propozycję dotyczącą zmiany nazwy fragmentu ulicy Alei Czerwonych Maków. Propozycja ta obejmuje obszar za skrzyżowaniem z ulicą Fiołkową.