Nabór wniosków o dotacje w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" zwielokrotni możliwości dla mieszkańców Legnicy

Z dniem 23 października zapoczątkowany zostanie proces rekrutacji wniosków na udzielenie wsparcia finansowego poprzez Program Priorytetowy o nazwie „Ciepłe Mieszkanie”. Jest to realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze 0425/D/CM/LG/2023, która została zawarta 27 czerwca 2023 roku. Program jest owocem synergii pomiędzy Gminą Legnica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu.

Wsparcie finansowe jest skierowane na dwie główne kategorie działań. Pierwsza z nich to Działania Podstawowe, które mają na celu wyeliminować nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe, które nie spełniają wymogów piątej klasy normy lub dyrektywy ekoprojektu. Źródła te są używane do ogrzewania lokalu mieszkalnego. Program zakłada zastąpienie ich bardziej efektywnymi rozwiązaniami. Wśród nich znajdują się kotły kondensacyjne na gaz, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Alternatywą jest również podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.