Nowe wyższe ceny za bilety autobusowe od tego roku!

Legniczanie powinni wiedzieć, że od 1 stycznia 2023 roku będą ponosić wyższe opłaty za bilety autobusowe. W chwili obecnej osoby zamieszkujące miasto za przejazdy z biletem jednorazowym autobusami MPK płacą 3,60 zł (II strefa – 5 zł). Wraz z rozpoczęciem nowego roku koszt biletu wzrośnie do 4,20 zł (II strefa – 8 zł). Posiadacze biletów ulgowych płacą obecnie 1,80 zł (II strefa – 2,50 zł), a z początkiem nowego roku koszt ten zostanie podniesiony do 2,10 zł (II strefa – 4 zł).

Zmienione zostaną opłaty za bilety okresowe. Typowy bilet 24-godzinny będzie wyceniony na 14 zł (dotychczas było to 12 zł), a ulgowy 7 zł (wcześniej 6 zł). Dla I strefy koszt imiennych biletów 30-dniowych wyniesie: normalny 120 zł (wcześniej 100 zł), ulgowy 60 zł (wcześniej 50 zł), w II strefie: normalny 150 zł (wcześniej 124 zł), ulgowy 75 zł (wcześniej 62 zł). Ponadto zmianie ulega cennik biletów na okaziciela, biletów rodzinnych, legnickich biletów studenckich oraz biletów dla seniorów.

Wszystkie dotychczasowe bilety okresowe będą nadal ważne do czasu upływu okresu ich obowiązywania.