Niebawem rusza długo wyczekiwany remont alei Rzeczypospolitej w Legnicy

Już niedługo rozpoczną się prace polegające na przeprowadzeniu długo wyczekiwanego remontu na alei Rzeczypospolitej w Legnicy. Wykonawcy przebudowy drogi na odcinku od ulicy Gumińskiego do ulicy Zamiejskiej zapowiedział, że maszyny budowlane pojawiają się na miejscu na przełomie listopada i grudnia.

Wykonawcą tej niezwykle ważnej dla miasta inwestycji jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane. Prace miały się rozpocząć znacznie wcześniej, jednak doszło do ich przesunięcia na skutek problemów wynikających z konieczności przygotowania tymczasowej organizacji ruchu w pobliżu remontowanego odcinka.

Wskazano szczegóły remontu

Proces polegający na wyznaczeniu alternatywnych dróg przejazdu dobiegł już końca. W czasie realizacji inwestycji prace remontowe będą wykonywane w porze nocnej, w godzinach od 22:00 do 5:30 przy ręcznym sterowaniu ruchem. Co więcej, w godzinach tych wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach.

Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie uciążliwych objazdów po sąsiednich ulicach, a jednocześnie wpłynie to na możliwość skrócenia czasu przebudowy. Wykonawca wystosował już przeprosiny za uciążliwości dla mieszkańców, jakie będą wynikać w trakcie remontu.

Zakres prac remontowych

W ramach przebudowy zostanie wymieniona warstwa ścieralna jezdni, dojdzie do odbudowy i budowy pętli indukcyjnych sterowania sygnalizacją świetlną, odtworzenia oznakowania poziomego, regulacji wpustów deszczowych i włazów kanałowych.

Odcinek, który niebawem zacznie być modernizowany jest fragmentem drogi powiatowej nr 2175D, która na przeważającym odcinku ma przekrój jednojezdniowy. Występuje tam obszar zabudowany, a także przenosi ruch lokalny do sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej i pobliskich sklepów wielkopowierzchniowych.

Potrzebujesz profesjonalnych narzędzi budowanych i dekarskich? Postaw na dźwigi towarowe marki Geda.