Najwcześniejsza historia Legnicy

Legnica istnieje w takiej lub innej formie już od wielu lat. Chociaż często przywoływane są bardziej znane wydarzenia historyczne bliższe współczesnym czasom, to wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że początki Legnicy sięgają do bardzo dawnych czasów. Pierwsze wzmianki na temat terytorium, na którym obecnie leży Legnica pochodzą już z IX wieku przed naszą erą, kiedy to istniała tam osada prasłowiańska. Z czasem powstała tutaj niewielkich rozmiarów miejscowość w czasach rzymskich.

Rozwój miasta

Lepiej udokumentowany jest rozwój miasta od czasów średniowiecza, a więc już przynajmniej kilka stuleci później. Z tego okresu zachowały się dokumenty datowane na VIII wiek naszej ery, które wskazują, że na terenie, na którym obecnie znajduje się Legnica istniał gród obronny. Spełniał on ważną funkcję w ówczesnych strukturach. Z czasem na tym obszarze toczyła się bitwa pod Legnicą, a także powstało księstwo legnickie ze stolicą właśnie w tym mieście. Jest to okres przypadający na XIII wiek. Również w tym czasie, w połowie XIII wieku Legnica uzyskała prawa miejskie.

Historia nowożytna

Po zakończeniu średniowiecza Legnica była dość strategicznym miastem, które raz za razem poddawane było zarówno wpływom polskim, jak i czeskim, a także niemieckim. W XVI wieku powstał tutaj Uniwersytet Legnicki, który jednak bardzo szybko zakończył swoją działalność ze względu na brak zgody pomiędzy wykładowcami. Z czasem w Legnicy zaczęły rozwijać się różne gałęzie przemysłu, powstała między innymi drukarnia. Wszystkie te elementy przyczyniły się do stopniowego rozwoju miasta oraz doprowadzenia go do stanu w jakim Legnica jest znana obecnie.