Legnicki ZUS uruchamia infolinię dla zainteresowanych

Przez cały rok wsparcia telefonicznego udzielać będą pracownicy legnickiej placówki ZUS, a tematy będą przydzielane na bieżąco. W kwietniu zapytania mogą dotyczyć m.in. wyjazdów sanatoryjnych, ustalania stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego oraz obsługi świadczeń związanych z dochodami.
Od kwietnia legnicki oddział ZUS rozpoczął cykl dyżurów telefonicznych, w ramach których mieszkańcy całego regionu mogą zgłaszać swoje wątpliwości dotyczące ubezpieczeń społecznych. Wyznaczony numer infolinii – 76 876 43 80 – pozostaje niezmienny i jest dostępny w określonych dniach i godzinach w kwietniu.

Telefoniczne wskazówki udzielane przez naszych specjalistów mogą być korzystne dla lokalnej społeczności – stwierdza Emilia Nowakowska z legnickiego oddziału ZUS. Od początku roku zrealizowaliśmy już wiele takich dyżurów, a planowane są kolejne. Dyżury telefoniczne dla pracowników ZUS Oddziału w Legnicy będą kontynuowane przez cały rok 2023, ponieważ jest na nie zapotrzebowanie. Informacje dotyczące dodatkowych tematów i harmonogramów będą przekazywane mieszkańcom.