Dialogi z biskupem Piotrem: Ważne spotkania z radami parafialnymi w trzech miastach

Reprezentanci rad parafialnych mieli niedawno szansę na wymianę myśli i refleksji z biskupem Piotrem Wawrzynkiem. Zajęli się oni omówieniem tematów istotnych dla funkcjonowania ich parafii.

Zaowocowały one serią rozmów, które odbywały się w różnych lokalizacjach. Pierwsze ze spotkań miało miejsce tydzień temu w Jeleniej Górze, następnie przyszedł czas na Legnicę, a cykl zakończy się próbującym sobotnim spotkaniem w Bolesławcu. Spotkania te gromadziły przedstawicieli rad parafialnych z poszczególnych rejonów diecezji legnickiej. Zebranie w Legnicy odbyło się w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II i zgromadziło wiernych z terenów legnickich oraz lubińsko-polkowickich, którzy przybyli między innymi z takich miejsc jak Chróstnik, Szklary Górne, Gwizdanów, Brunów, Sobin czy Wilków.

Podczas sobotniego spotkania podejmowano kwestie dotyczące roli rady parafialnej w procesie „nawrócenia duszpasterskiego parafii”. Ten termin pochodzi z instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”, dokumentu wydanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Każda z uczestniczących osób otrzymała własny egzemplarz tego dokumentu.

Opierając się na treści tej instrukcji, biskup Piotr przeprowadził analizę obecnego stanu duszpasterskiego parafii należących do diecezji legnickiej. Zauważył m.in. niewielką liczbę wspólnot działających w ramach parafii oraz coraz większe trudności, z jakimi boryka się cała diecezja, jak na przykład spadek liczby powołań. Biskup podkreślił również, że istnieją konkretne środki, które można podjąć w celu wprowadzenia „nawrócenia duszpasterskiego” – ważną rolę w tym procesie może odgrywać rada parafialna, pełniąca swoją szczególną rolę w strukturze Kościoła.