Zmiana krajobrazu ulicy Złotoryjskiej: wyzwanie inwestycyjne miasta Legnica zbliża się do kulminacji

Rekonstrukcja ulicy Złotoryjskiej, będąca jednym z najważniejszych punktów w agendzie inwestycyjnej miasta, jest już w fazie kluczowej. Centralny plan rozbudowy obejmuje gruntowne modyfikacje na fragmencie ulicy od ronda Unii Europejskiej do krzyżówki z ulicą Ceglaną, mające na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa i komfortu zarówno dla kierujących pojazdami, jak i przechodniów. Obecnie, teren planowanej przebudowy jest miejscem ciężkich prac budowlanych. Prace obejmują montaż topowej warstwy asfaltu na nowo formowanej zatoce autobusowej, tworzenie wysp oddzielających na obszarach przeznaczonych dla pieszych oraz skrzyżowaniach z możliwością skrętu w lewo w stronę ulic Makuszyńskiego i Leśmiana. Równolegle układane są także konstrukcyjne warstwy drogi jako część procesu poszerzania jezdni.

Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi około 3 miliony 413 tysięcy złotych. Miasto Legnica zdobyło wsparcie finansowe na poziomie 1 436 268 złotych, zasiliwszy budżet z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Transformacja ulicy Złotoryjskiej jest jednym z priorytetowych celów inwestycyjnych miasta. Przewidziane do realizacji etapy remontu obejmują dalsze prace na odcinku od ulicy Gwarnej do przejścia podziemnego oraz od miejsca przecięcia z linią kolejową w stronę centrum miasta. Stosowane modyfikacje mają na celu nie tylko unowocześnienie infrastruktury drogowej, ale również podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Legnicy.