Wyłączenie apteki Gemini z systemu P1 – decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

28 lutego tego roku, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził modyfikacje w Rejestrze Aptek, które skutkowały wykluczeniem legnickiej apteki Gemini z systemu P1. Taka decyzja była konsekwencją orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego 20 lutego. Niezadowolenie z powyższych działań WIF wyraziły właścicielki apteki, a zaniepokojenie i oburzenie wywołało to również wśród pacjentów.

Za sprawą komunikatu Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej pod koniec lutego, dowiedzieliśmy się o decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej apteki Gemini w Legnicy. Zgodnie z ustaleniami sądu, firma prowadząca tę aptekę uzyskała na to pozwolenie niezgodnie z prawem. W efekcie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dokonał odpowiednich korekt w Rejestrze Aptek.

Apteka Gemini znalazła się teraz w kategorii „tymczasowo nieczynna”. W praktyce oznacza to jej zamknięcie i brak możliwości dalszego działania. Została również odcięta od systemu P1, który umożliwiał realizację recept na leki.