Plantacja drzew w Legnicy upamiętniająca 70 lat Huty Miedzi

W pobliżu Ronda Bitwy Warszawskiej w Legnicy, dzisiejsza sceneria była nieco inna niż zazwyczaj. Na uroczystość 70-lecia Huty Miedzi Legnica, zostało posadzonych siedem klonów polnych. Celebrowanie tej znaczącej rocznicy zostało podkreślone poprzez symboliczny gest związany z ochroną środowiska.

Michał Świderski, dyrektor naczelny HM Legnica, podzielił się z nami swoim entuzjazmem względem tego projektu. Jak przekazał, docelowo planowane jest posadzenie aż 70 drzew w mieście. To wydarzenie nie tylko ma na celu upamiętnienie istotnej rocznicy, ale również przyczynić się do poprawy ekosystemu miejskiego.