PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(24-11-2016)
Komunikat organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Legnica 24 - 27 listopada 2016 r.


 

Komunikat organizacyjny

XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej

Legnica 24 - 27 listopada 2016 r.

 

Organizator

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

59-220 Legnica, Rynek 27

 

1.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie www.pttk.pl

 

2.Organizatorzy eliminacji wojewódzkich dokonują zgłoszenia pisemnego 2 laureatów ze Szkoły Podstawowej i 2 laureatów z Gimnazjum- do dnia 4 listopada 2016 r., według wzoru w załączniku:

 

Obowiązkowo proszę podać pierwszy temat wystąpienia

Na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

 

3.Z uczestnikiem może przyjechać jeden opiekun. Uczestnictwo w konkursie jest odpłatne - 150zł uczestnik i 150zł opiekun.

 

4.Istnieje możliwość przyjęcia dodatkowego trzeciego uczestnika z województwa za pełną odpłatnością 250zł uczestnik i 250zł opiekun (o przyjęciu decyduje Komitet Organizacyjny Konkursu).

 

5.Organizator Konkursu Ogólnopolskiego w Legnicy nie pokrywa kosztów przejazdów.

 

6.Wpłaty należy dokonać do 15.11.2016 r. na konto: Oddział PTTK Legnica 08203000451110000002527490 z dopiskiem „Konkurs Krasomówczy”.

 

7.Zakwaterowanie w punkcie noclegowym: Internat Zespołu Szkół nr 4 ul. Pancerna (Szewczenki)10 w Legnicy

 

8. Szczegółowy program Konkursu na stronie Oddziału www.infolegnica.pl po 25 października 2016 r.

 

9.Kontakt:

Oddział PTTK 59-220 Legnica Rynek 27

tel/fax- 76-856-51-63

e-mail: pcit-legnica@o2.pl

Kierownik biura PTTK Bogusława Grabka - tel. 661716212

Komitet Organizacyjny Konkursu

załącznik

 

Zgłoszenie na

XXXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej

Legnica 24 - 27 listopada 2016 r.

 

1. Zgłaszający:

 

.......................................................... 

telefon - …..........................................

 

 

2. Dane ucznia i opiekuna

 

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Szkoła i adres

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Tematy wystąpienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

Adres zamieszkania

tel. kontaktowy

Adres

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązkowo proszę podać pierwszy temat wystąpienia i adres e-mail opiekuna

Na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.