PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(13-10-2016)
Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy uprzejmie informuje, że dnia 13 października 2016 roku o godz. 14.30 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY, ul. Marynarska odbędą się eliminacje rejonowe XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ


 

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy uprzejmie informuje,

że dnia 13 października 2016 roku o godz. 14.30 
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY, 

ul. Marynarska odbędą się eliminacje rejonowe

XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Celem Konkursu jest:

zainteresowanie dzieci i młodzieży pięknem języka polskiego,

upowszechnienie kultury i czystości języka ojczystego,

rozbudzanie zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa,

wyłonienie laureatów do konkursu wojewódzkiego, a następnie centralnego.

 

Tematyka Konkursu:

Uczestnicy Konkursu przygotowują do zaprezentowania w ciągu pięciu minut (z tolerancją 30 sekund) jeden temat popularyzujący własny region, jego walory turystyczno – krajoznawcze, wrażenia z wycieczki, legendy związane z regionem, ciekawe osobowości związane z regionem, itp.

 

Ocena:

Przy ocenie, Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:

1.    Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu.

2.    Konstrukcję wypowiedzi.

3.    Ogólną prezentację tematu.

4.    Sugestywność wypowiedzi.

5.    Jasność i logiczność formułowanych myśli.

6.    Płynność oraz poprawność wyrażania się.

7.    Bogactwo języka i jego barwność.

8.    Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego.

9.     Kontakt ze słuchaczami.

 

Zgłoszenia:

Szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie jednego reprezentanta. 

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie i przesłać na adres Biura ZO PTTK, Rynek 27 w Legnicy

lub faxem/mailem do dnia 7 października 2016 r.

Bliższe informacje – tel/fax. 76 85-65-163

e-mail –  HYPERLINK "mailto:pcit-legnica@o2.pl" pcit-legnica@o2.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz temat wystąpienia. 

Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela, który przygotowywał uczestnika 

do konkursu.

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!