PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(27-09-2016)
XXII MINI RAJD „Jarzębina” - Grzybiany 27 września 2016 r.


 

ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY  ZAPRASZA NA
XXII MINI RAJD „Jarzębina” - Grzybiany

27 września 2016 r. 

 

Rajd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 

Cele Rajdu:

czynny wypoczynek dzieci

poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Legnicy i okolic

zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

 

Warunki uczestnictwa:

-    uczestnikami rajdu mogą być całe zespoły klasowe, klas I-III zgłoszone na piśmie

     przez  dyrekcję szkoły 

pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym  przyjmuje Biuro PTTK w terminie do 

21 września 2016r

Wysokość wpisowego wynosi  10 zł od uczestnika

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

pamiątkowy znaczek rajdowy

słodką niespodziankę

dyplom uczestnictwa dla klasy

nagrody w konkursach sprawnościowych

opiekę przewodnicką na trasie

 

4. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada wychowawca klasy

 

5.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami oraz ogniskiem turystycznym (wskazane jest zabranie ze sobą kiełbasek !!!)rozpocznie się na terenie placu zabaw w Grzybianach o godzinie 11:30

 

6. Trasy Rajdu:

     Trasy rajdu będą uzgadniane indywidualnie  z wychowawcami klas. 

     Godziny i miejsce startu ustalone będzie z przewodnikiem przy wpłacaniu wpisowego.

7. Powrót

Wychowawcy grup zabezpieczają powrót we własnym zakresie lub korzystają z linii autobusowej MPK nr 23.

 

  PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY LEGNICA

 

ZAPRASZAMY!!!