PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(21-10-2016)
PROGRAM 52 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ 21 - 23 października 2016 r.


 

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

52 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

HONOROWY PATRONAT NAD ZLOTEM OBJĄŁ

PREZYDENT MIASTA LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI

  

 

PROGRAM  

52 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

 

 

 

21 października 2016 r. (piątek):

od godz. 17.00 – dla chętnych zakwaterowanie w Internacie IV LO ul. Pancerna 10, kolacja

 

Pierwszy dzień: 22 października 2016 r. (sobota):

 

7.00- 8.00 – przyjmowanie uczestników uczestników w Internacie IV LO ul. Pancerna 10

 

9.00 – 14.30  Spacer z Przewodnikiem po zabytkach Legnicy: Zamek, Kościół Św. Jana, Mauzoleum Piastów, palmiarnia, Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Kościół Mariacki, Katedra

 

15.00 – obiad – Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy

 

16.00 -19.00 – występ, prelekcja połączona z prezentacją filmu, wykład „Aspekty krajoznawcze Ziemi Legnickiej”, dyskusja i wolne wnioski

 

19.30 kolacja

 

20.30  egzaminy przodownickie i prelekcja „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

 

Drugi dzień: 23 października 2016 r. (niedziela):

 

8.00 – śniadanie

 

9.00 –wyjazd do Legnickiego Pola: Msza o 10.00, zwiedzanie bazyliki, muzeum i powrót do Legnicy

 

13.00 obiad

 

14.00 uroczyste zakończenie Zlotu

 

 Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

zaprasza na

52 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

HONOROWY PATRONAT NAD ZLOTEM OBJĄŁ

PREZYDENT MIASTA LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI

  

I. ORGANIZATOR  i WSPÓŁORGANIZATORZY:

 - Oddział PTTK Legnica

 - Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK

 - Komisja Turystyki Pieszej O/ PTTK w Legnicy

 

II. KIEROWNICTWO ZLOTU :

Komandor Zlotu :Kazimierz Rosół

Zespół organizacyjny: Piotr Grabka-sekretarz, Bogusława Grabka skarbnik, członkowie:Andrzej Tokarski, Emil Hojniak, Piotr Szymczewski, Julian Szymszon-koordynator DZTP PTTK.

 

III. CELE ZLOTU: - prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Legnickiej - podnoszenie kwalifikacji kadry programowej PTTK - wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów PTTK

 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU: Zlot odbędzie się 22 – 23 października 2016r. w Legnicy

 

V. UCZESTNICTWO W ZLOCIE: Uczestnikami zlotu mogą być przede wszystkim Przodownicy Turystyki Pieszej, którzy w terminie do 30.09. 2016r. nadeślą kartę zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na zlot. Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 50 uczestników.

 

VI. ZAPISY:

Zapisy prowadzi Biuro Oddziału PTTK W Legnicy 59-220 Legnica Rynek 27 na podstawie karty zgłoszenia dostarczoną osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres pcit-legnica@o2.pl

 

VII. WPISOWE:

Wpisowe wynosi: - 155,00 zł

 

VIII. ŚWIADCZENIA: - znaczek, stempel okolicznościowy - materiały krajoznawcze, wyżywienie i nocleg wg programu - udział w zlotowych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wstępy, przewodnik na trasach wycieczek , ubezpieczenie NNW na czas trwania zlotu

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

* w trakcie trwania Zlotu odbędą się egzaminy kandydatów na uprawnienia Przodownika TP oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich

* w przypadku rezygnacji z udziału w zlocie wpisowe nie podlega zwrotowi

* można dodatkowo zamówić nocleg z 21/22 X 2016r. cena 30,00PLN oraz kolację i śniadanie w cenie 25,00zł

 

 

 

5 2 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

Legnica 22 - 23 października 2016 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

/Dane wypełniać drukowanymi literami/

  • Imię i nazwisko 
  • Adres zamieszkania (z kodem) 
  • Kontakt telefoniczny 
  • e-mail 
  • PESEL 
  • Nr Dowodu Osobistego
  • Nr legitymacji PTTK - przynależność do Oddziału PTTK

  • Nr legitymacji i stopień Przodownika TP 
  • Nr legitymacji i data nadania tytułu Honorowego Przodownika TP PTTK

 

 

Wpisowe w wysokości 155,00 zł wpłaciłem(łam) przekazem/przelewem w dniu …………….na konto PTTK O/Legnica, BGŻ  nr konta 08203000451110000002527490 z dopiskiem „52 Dolnośląski Zlot P.T.P.”.

Kartę Zgłoszenia z kopią dowodu wpłaty (lub skanem) należy przesłać na adres:

Oddział PTTK Legnica, Rynek 27, 59 – 220 Legnica

(lub na e-mail: pcit-legnica@o2.pl ) w terminie do 30. 09. 2016 r.  

 

 

 

Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Zlotu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych Zlotu.

Wyrażam zgodę na przesłanie mi POTWIERDZENIA udziału w Zlocie –  w formie (odpowiednio zaznaczyć) :

 1) pocztą 2) telefonicznie 3) sms 4) e-mail

 

 

 

 

 

            Miejscowość i data                     Podpis zgłaszającego