PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(10-06-2016)
IV RAJD „ZERÓWKOWICZA” 10 CZERWCA 2016r. Legnica


  ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ZAPRASZA NA

      IV RAJD „ZERÓWKOWICZA” 

  10 CZERWCA 2016r. 

     Legnica 

 

Rajd przeznaczony jest dla grup zerowych legnickich przedszkoli i szkół.

 

 1. Cele Rajdu:
 • czynny wypoczynek dzieci
 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Legnicy
 • zapoznanie dzieci z pracą przewodnika 

 

 1. Warunki uczestnictwa:

-    uczestnikami rajdu mogą być całe grupy zerowe zgłoszone na piśmie

     przez  dyrekcję przedszkola i szkoły (lista powinna zawierać – imię i nazwisko

     uczestnika, daty urodzenia i adres zamieszkania oraz dane opiekunów wraz z    

     numerem kontaktowym)

 • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym  przyjmuje Biuro PTTK w terminie do 

3 czerwca 2016r.

 • Wysokość wpisowego wynosi  9 zł od uczestnika

Wszyscy uczestnicy zgłaszani przez szkołę lub instytucję powinni być ubezpieczeni. 

Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun grupy

 1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:
 • pamiątkowy znaczek rajdowy
 • słodką niespodziankę
 • dyplom uczestnictwa dla grupy
 • nagrody w konkursach sprawnościowych
 • opiekę przewodnicką na trasie

 

4.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami odbędzie się 

o godz. 11.00 na terenie przylegającym do Środowiskowego Centrum 

Integracyjno – Profilaktycznego w Legnicy przy ul. Chrobrego 

 

5. Trasy Rajdu:

 Zgłoszone grupy powinny zgłosić się przed siedzibą PTTK Rynek 27 (kamieniczki śledziowe) w Legnicy 10 czerwca  o godz. 9.30. Tutaj na uczestników będą oczekiwać przewodnicy pod opieką których mali turyści poznają zabytki Legnicy, a następnie przejdą na teren Willi Bolka.

 

6. Od 11.00 – 12.00 udział dzieci w konkursach i wspólnej zabawie. 

ZAPRASZAMY!!!

 

 PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY LEGNICA