PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(07-05-2016)
RAJD WZDŁUŻ KACZAWY 7 maja 2016r.


   Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

                            Oddział w Legnicy 

                                 zaprasza na

         RAJD WZDŁUŻ KACZAWY 

                                  7 maja 2016r. 

Cel imprezy

  • poznanie walorów krajoznawczo – przyrodniczych Legnicy
  • popularyzacja turystyki jako formy aktywnego wypoczynku
  • integracja grup rówieśniczych
  • propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu

 

Warunki uczestnictwa:

1. W Rajdzie uczestniczą drużyny 10 - osobowe + opiekunowie, zgłoszone przez instytucje

2. Wpisowe na Rajd wynosi 5 zł,

 

Zgłoszenia  wraz z wpisowym i listami uczestników przyjmowane będą w biurze ZO PTTK w Legnicy, Rynek 27 do dnia 29 kwietnia 2016r.

 

Organizatorzy zapewniają:

pamiątkowy znaczek rajdowy, dyplom dla drużyny, nagrody w konkursach, posiłek turystyczny,  obsługę przewodnicką na trasie

 

Uroczyste rozpoczęcie zakończenie rajdu 

odbędzie się na na placu przed Klasztorem 

o godz. 12.00 na terenie przylegającym 

do Środowiskowego Centrum 

Integracyjno – Profilaktycznego 

w Legnicy przy ul. Chrobrego

 

Konkursy:

1. Krajoznawczy o terenie, po którym będziemy 

wędrować

2. Sportowo – rekreacyjne

 

Trasa rajdu:

Trasa Rajdu biegnie wałami Kaczawy oraz przez legnicki park, w ramach trasy przewidziana jest gra terenowa

 

Zbiórka – mast na Kaczawie przy ul. Jaworzyńskiej o godz. 9.00

 

Rajd współfinansowany ze środków Gminy Legnica w ramach zadania „Organizacja wypoczynku dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Legnicy”

 

ZAPRASZAMY!!