PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(23-09-3932)
Eliminacje rejonowe OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ


 

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

uprzejmie informuje,

że dnia 16 października 2014 roku o godz. 14:30
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY, ul. Marynarska odbędą się eliminacje rejonowe

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 

 

Celem Konkursu jest:

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży pięknem języka polskiego,

  • upowszechnienie kultury i czystości języka ojczystego,

  • rozbudzanie zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa,

  • wyłonienie laureatów do konkursu wojewódzkiego, a następnie centralnego.

 

Tematyka Konkursu:

Uczestnicy Konkursu przygotowują do zaprezentowania w ciągu pięciu minut jeden temat popularyzujący własny region, jego walory turystyczno – krajoznawcze, wrażenia z wycieczki, legendy związane z regionem, itp.

 

Zgłoszenia:

Szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie jednego reprezentanta.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie i przesłać na adres Biura ZO PTTK,
Rynek 27 w Legnicy lub faxem/mailem do dnia 13 października 2014r.

Bliższe informacje – tel/fax. 76 85-65-163

e-mail – pcit-legnica@o2.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz temat wystąpienia. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela, który przygotowywał uczestnika do konkursu.

 

Uwaga !!!
Szczegółowe zasady konkursu wraz ze sposobem oceniania zawarte są w regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego znajdującego się na naszej stronie internetowe pod adresem
www.pttk.pl. Zwycięzcy reprezentować będą Legnicę w Konkursie Ogólnopolskim, natomiast pozostali uczestnicy będą mogli wziąć udział w eliminacjach dolnośląskich, które odbędą się w dniu 25 października 2014 w Zamku Książ w Wałbrzychu.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!