PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(06-06-2014)
II RAJD „ZERÓWKOWICZA” 6 CZERWCA 2014r. Legnica


 ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ZAPRASZA NA

II RAJD „ZERÓWKOWICZA”

6 CZERWCA 2014r.

Legnica

 

Rajd przeznaczony jest dla grup zerowych legnickich przedszkoli

i szkół.

 

 1. Cele Rajdu:

 • czynny wypoczynek dzieci

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Legnicy

 • zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

 • zapoznanie dzieci z pracą przewodnika w myśl hasła ”Turystyka łączy pokolenia”

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być całe grupy zerowe zgłoszone na piśmie

przez dyrekcję przedszkola i szkoły (lista powinna zawierać – imię i nazwisko

uczestnika, daty urodzenia i adres zamieszkania oraz dane opiekunów wraz z

numerem kontaktowym)

 • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym przyjmuje Biuro PTTK w terminie do

23 maja 2014r

 • Wysokość wpisowego wynosi 9 zł od uczestnika

 

Wszyscy uczestnicy zgłaszani przez szkołę lub instytucję powinni być ubezpieczeni.

Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun grupy

 

 1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

 • pamiątkowy znaczek rajdowy

 • słodką niespodziankę

 • dyplom uczestnictwa dla grupy

 • nagrody w konkursach sprawnościowych

 • opiekę przewodnicką na trasie

 

4.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami odbędzie się na bocznym boisku obok stadionu w Parku.

 

5. Trasy Rajdu:

Trasy rajdu będą uzgadniane indywidualnie z wychowawcami grup.

Godziny i miejsce startu ustalone będzie z przewodnikiem przy wpłacaniu wpisowego.

 

6. Na metę grupy powinny dojść o godz. 11.00

7. Od 11.00 – 12.00 udział dzieci w konkursach i wspólnej zabawie.

ZAPRASZAMY!!!

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY LEGNICA