PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(28-03-2014)
XX MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG” 28 MARCA 2014r. LEGNICA


 

ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY

ZAPRASZAJĄ NA

 

XX MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG”

28 MARCA 2014r.

LEGNICA

 

Rajd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 

 1. Cele Rajdu:

 • czynny wypoczynek dzieci

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Legnicy

 • zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być całe zespoły klasowe, klas I-III zgłoszone na piśmie

przez dyrekcję szkoły. Dzieci powinny być ubezpieczone.

 • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym przyjmuje Biuro PTTK w terminie do

24.03.2014r

 • Wysokość wpisowego wynosi 9 zł od uczestnika

 

 1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

 • pamiątkowy znaczek rajdowy

 • słodką niespodziankę

 • dyplom uczestnictwa dla klasy

 • nagrody w konkursach sprawnościowych

 • opiekę przewodnicką na trasie

 

4. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada wychowawca klasy

 

5.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami oraz ogniskiem turystycznym ( wskazane jest zabranie ze sobą kiełbasek !!!) – rozpocznie się na boisku sportowym przy stadionie w parku o godzinie 11:30

 

6. Trasy Rajdu:

Trasy rajdu będą uzgadniane indywidualnie z wychowawcami klas.

Godziny i miejsce startu ustalone będzie z przewodnikiem przy wpłacaniu wpisowego.

 

Rajd współfinansowany ze środków Gminy Legnica.

 

ZAPRASZAMY!!!