PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(22-09-2012)
XXIII Rajd "Chełmy"


 

XXIII rajd „CHEŁMY”

pod patronatem

Sebastiana Oszczędy- Wójta Gminy Paszowice

 

Pogwizdów 22 września 2012r.

 

Cele Rajdu:- popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej jako aktywnego wypoczynku uczniów klas IV-VI oraz Gimnazjów i Liceów

- poznanie walorów turystycznych
i krajoznawczych Parku Krajobrazowego CHEŁMY oraz gminy Paszowice. Warunki uczestnictwa:- Udział w rajdzie biorą drużyny 10 osobowe/i opiekun/,zgłoszone przez szkoły, zakłady pracy lub inne instytucje;

- Pisemne zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego przyjmuje Biuro ZO PTTK w Legnicy- Rynek 27, tel. 76 856 51 63 do dnia 18 września 2012 (wtorek);

Wpisowe na rajd wynosi:27PLN/członkowie PTTK/ oraz 30PLN pozostałe osoby, -uczestnicy nie korzystający z przejazdu: 9PLN-uczestnicy tras rowerowych : 9PLN.

- Opiekun drużyny odpowiada za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników podczas rajdu. Świadczenia : w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: znaczek rajdowy, dyplom dla drużyny, posiłek turystyczny, opiekę przewodnicką, nagrody w konkursach, przejazd autokarem na start i do Legnicy. Konkursy:- krajoznawczy o PK”Chełmy” i gminie Paszowice, sportowo- rekreacyjne oraz wiedzy o NSZZ „Solidarność”.

TRASY RAJDU:

 

Organizatorzy:

- Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy, Urząd Gminy Paszowice

- NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedziowe
w Legnicy,

- Sołectwo Wsi Pogwizdów

 

Trasy:

1. Świny- Popielowa(360m n.p.m.) - Kwietniki- Pogwizdów = 12 km

2. Paszowice- Grobla- Kwietnicki Las- Pogwizdów = 9 km

3. Sokola-Kwietnki- Pogwizdów = 9 km

4.Jakuszowa-Dębowa/367/-Grobla -Zagroda/367;368/ - Pogwizdów = 10km

 

Uwaga! Wyjazd na rajd autokarami podstawionymi przez organizatora o godz. 8:00 spod Bramy Głogowskiej.

 

Uroczyste zakończenie rajdu odbędzie się na boisku Sportowym w Pogwizdowie o godzinie 13.00. Powrót do Legnicy ok. godz. 16.00.

 

 

ZAPRASZAMY