PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(15-03-2012)
Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej


 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

Oddział w Legnicy

 

REGULAMIN

 

Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju

Turystyczno – Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej

Legnica 17.04.2012r.

 

Założenia programowe:

 1. MTTK jest konkursem wiedzy krajoznawczej o Dolnym Śląsku,
  a jednocześnie eliminacją rejonową w ramach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.

 2. Turniej popularyzując wśród uczniów krajoznawstwo i turystykę jako aktywną formę wychowania, zachęca do indywidualnej pracy krajoznawczej poprzez studiowanie turystycznych czasopism, książek i przewodników itp.

 3. Turniej zachęca młodzież do aktywności turystycznej poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK: Górska Odznaka Turystyczna, Odznaka Turystyki Pieszej, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, oraz odznaki regionalne: Turysta Dolnego Śląska, Turysta Zagłębia Miedziowego.

 

Założenia organizacyjne:

 1. Turniej organizowany jest dla następujących typów szkół:

I grupa – szkoły podstawowe

II grupa – szkoły gimnazjalne

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne (bez szkół pomaturalnych)

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy,

Al. Rzeczypospolitej 129

 

Zwycięskie drużyny wyłonione w finale rejonowym ( po jednej z każdej grupy szkół) wezmą udział w finale dolnośląskim.
 

Etap rejonowy obejmować będzie następujące konkurencje:

 

I. KONKURS KRAJOZNAWCZY

Konkurs krajoznawczy ma charakter indywidualnego sprawdzianu testowego,
50 pytań obejmującego wiedzę krajoznawczą :

 • 30 – powiat legnicki,

 • 20 – województwo dolnośląskie.

Za prawidłowe odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 50pkt., a drużyna 150 pkt. Czas odpowiedzi wynosi 50 min.

 

II KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ I TOPOGRAFICZNEJ:

1.Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej jest konkurencją drużynową, w której drużyna może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

2. Czas odpowiedzi i rozwiązania zadań konkursu wynosi - 30 minut. Przy rozwiązywaniu zadań konkursu mogą być potrzebne przybory : linijka, ołówek, gumka, kątomierz, busola, temperówka, etc.

3. Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

 • historię, tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa,

zwłaszcza w środowisku młodzieżowym

 • Zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK

 • Badania z zakresu topografii polegające na np. odnalezieniu błędów w oznakowaniu sytuacji, lub użyciu znaków topograficznych na mapie ćwiczebnej, opisie znaków topograficznych, wykonaniu szkicu mapy, trasy marszu według opisu

Szczegółowy sposób oceny poszczególnych zadań podają organizatorzy na kwestionariuszu zadania!

 

III OCENA UPRAWNIEŃ, ODZNAK KRAJOZNAWCZYCH I TURYSTYCZNYCH PTTK

Konkurs ma charakter zespołowy, punkty za uprawnienia i odznaki uzyskane przez poszczególnych uczestników składają się na dobro zespołu.

Najlepszy zespół otrzymuje 50 pkt. turniejowych, a każdy następny o x pkt. mniej .

Podstawą przyznania punktów są ważne legitymacje oraz książeczki, lub legitymacje odznak. Książeczki i legitymacje należy doręczyć komisji sędziowskiej w dniu otwarcia eliminacji wraz z wykazem uprawnień i odznak, które zespół zgłasza do konkursu.

Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak zdobyte przez ostatnie dwa lata punktowane będą następujące odznaki: Siedmiomilowe buty, GOT, OPT, KOT, MOK, oraz Odznaki regionalne. Stopień popularny 1 pkt, brązowy 2 pkt, mały srebrny 6 pkt, mały złoty 12pkt.

 

IV SAMARYTANKA

Konkurs „Samarytanka” jest konkurencją drużynową, w którym uczestnicy rozwiązują test w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Czas rozwiązywania testu składającego się z 10 pytań punktowanych za odpowiedź prawidłową - 1 pkt., odpowiedź złą lub jej brak - 0 pkt. Zespół może osiągnąć maksymalnie 30 pkt.

Czas rozwiązywania test wynosi 20 minut.

 

V TEST Z PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

Test z przepisów ruchu drogowego (indywidualny) składa się z 10 pytań punktowanych za odpowiedź prawidłową - 1 pkt., odpowiedź złą lub jej brak - 0 pkt. Zespół może osiągnąć maksymalnie 30 pkt. Czas rozwiązywania test wynosi 20 minut.

 

UWAGA!!!

O zwycięstwie w Turnieju decyduje suma punktów uzyskanych
w poszczególnych konkurencjach turniejowych. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zespołu decyduje kolejność wyników w konkursie krajoznawczym.

!!! Zgłoszenia drużyn 3 osobowych do dnia 12.04.2012r. Należy dostarczyć do biura Oddziału PTTK w Legnicy (Rynek 27) !!!

 

Wpisowe w wysokości 30 złotych od zespołu należy wpłacić organizatorom

w dniu zgłoszenia drużyny

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy,
tel. (076) 856 51 63

Komitet Organizacyjny

 

 


Zalecana literatura:

-Kanon Krajoznawczy Polski pod redakcją Włodzimierza Łęckiego
Wydawnictwo PTTK "KRAJ", Warszawa 2005

- Legnica i okolice Tadeusz Gumiński, Edward Wiśniewski, Wydawca: Atut, 2001

- Jawor i okolice Stanisław Jastrzębski, Ossolineum 1973 r.

- strony internetowe  powiatu jaworskiego, legnickiego i miasta Jawora i Legnicy

- Dolny Śląsk – mapa zabytków architektury, PLAN 2003

- Dolny Śląsk – mapa atrakcji turystycznych, Eko-Graf, 2000

- Park Krajobrazowy ,,CHEŁMY’’, mapa turystyczna

 

 

IMPREZA ORGANIZOWANA PRZY WSPARCIU FINANSOWYM:

 • Urzędu Miasta w Legnicy

 • Starostwo Powiatowe w Legnicy