PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(15-02-2012)
KONKURS KRAJOZNAWCZY


 

Starostwo Powiatowe w Legnicy

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji PWSZ w Legnicy

 

 

Organizuje po raz VII konkurs pod nazwą:

Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom

 

REGULAMIN

 

1. Nazwa konkursu „ ZNAM SWÓJ POWIAT JAK SWÓJ DOM”

2. Cele

 • Rozbudzić u młodzieży umiłowanie ziemi ojczystej

 • Pogłębić wiedzę szkolną o wiedzę o regionie

 • Zachęcić młodzież do udziału w ruchu turystyczno- krajoznawczym

3. Organizator: - Zarząd Oddziału PTTK w Legnica

 • STAROSTWO POWIATOWE w Legnicy

 • Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji PWSZ w Legnicy

 • Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Legnicy

4. Termin: 20 marzec 2012 r. godz. 9:00

5. Miejsce: Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji PWSZ w Legnicy ul. Sejmowa, sala E1

6. Uczestnicy: Trzyosobowa reprezentacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela (jedna drużyna z każdej szkoły).

7. Zgłoszenia : biuro Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy ul. Rynek 27 tel/fax. 076 856 51 63
do dnia 12 marca 2012 r. dostarczyć (przesłać) imienną listę uczestników z
opiekunem. Wpisowe w wysokości 40 złotych od zespołu należy wpłacić organizatorom w dniu
konkursu

8. Przebieg konkursu:

 • wykonanie (przez każdą drużynę) i złożenie przed komisją w dniu konkursu plakatu o treści związanej z hasłem „Rowerem przez Powiat Legnicki”. Pracę należy wykonać na formacie A1 w dowolnej technice plastycznej.

ocena ; 0 pkt do 40 pkt dla drużyny

 • bezpośredni udział w konkursie:

godz. 9:00 – 9:30 - przyjmowanie uczestników, wręczenie okolicznościowych znaczków

godz. 9:30 – 11:00 - udział w teście krajoznawczym (teren powiatu legnickiego i Legnicy) polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi z trzech podanych możliwości ( 50 pytań – 1 pkt. za jedna trafną odpowiedź, start indywidualny, dla drużyny suma punktów ), zalecana literatura zamieszczona na stronie www.infolegnica.pl

- rozpoznawanie z 10 zdjęć obiektów położonych w powiecie legnickim (2 pkt. za jeden poprawnie rozpoznany obiekt, start indywidualny, dla drużyny suma punktów )

godz: 11:00 – 12:30 - spacer po Legnicy z przewodnikiem
godz. 12:30 – 13:00 - gorący posiłek (miejsce zostanie określone w dniu konkursu)

godz. 13:30 - podsumowanie konkursu (miejsce zostanie określone w dniu konkursu):

   • ocena całości

   • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień,

 • na ocenę końcową w kategorii zespołowej sumuje się punkty uzyskane z trzech części konkursu , a w kategorii indywidualnej sumuje się punkty uzyskane w konkurencjach rozegranych w dniu konkursu

Zasady punktacji:

Test krajoznawczy – 3 x 50 = 150 pkt

Rozpoznawanie zdjęć – 3 x 20 – 60 pkt

Plakat – 40 pkt

Max. liczba punktów dla drużyny – 250 pkt

 • udział drużyn we wszystkich częściach konkursu jest obowiązkowy

 

9. Wszelkie informacje dostępne są w biurze Zarządu Oddziału PTTK Legnica ul. Rynek 27
tel/fax 076 856 51 63 , strona www.infolegnica.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

ZAPRASZAMY

Z turystycznym pozdrowieniem

ORGANIZATORZY

 

BIBLIOGRAFIA: do konkursu „Znam Powiat Legnicki jak swój dom” 2012

 

 1. Legnica i okolice. Przewodnik, Gumiński T., Wiśniewski E., Oficyna Wyd. ATUT

 2. Mapa „Powiat Legnicki” - mapa turystyczna Wyd. Lobo-Soft

 3. Przeszłości okruchy, Horodecki S., Wyd. Skryba, Chojnów 2000

 4. Legnickie: Zabytki. Przyroda -trasy turystyczne, Wyd. Skryba, Chojnów 1997

 5. Chojnów i okolice, Wyd. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Wrocław 1980

 6. Przewodnik Legnickie Pole, Wyd. Edytor

 7. Prasa:

 • Gazeta Wyborcza

 • Panorama

 • Konkrety

10. Wydawnictwa lokalne gmin (foldery)
11. Strony internetowe: www.kunice.pl , www.prochowice.com, www.ugmilkowice.net, www.ruja.pl , www.gmina-chojnow.pl, www.legnickiepole.pl, www.krotoszyce.pl