PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(22-11-2012)
Komunikat organizacyjny XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego


 Komunikat organizacyjny

XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej

Legnica 22- 25 listopada 2012

 

Organizator

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

59-220 Legnica, Rynek 27

 

1.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie www.pttk.pl

 

2.Organizatorzy eliminacji wojewódzkich dokonują zgłoszenia pisemnego 2 laureatów ze Szkoły Podstawowej i 2 laureatów z Gimnazjum- do dnia 31 października 2012r., według wzoru:

 

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Szkoła i adres

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Tematy wystąpienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

Adres zamieszkania

 tel. kontaktowy

Adres

e-mail

 

 

 

 

Wysyłamy potwierdzenie przyjęcia na konkurs na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

 

3.Z uczestnikiem może przyjechać jeden opiekun. Uczestnictwo w konkursie jest odpłatne- 75zł uczestnik  i 75zł opiekun.

 

4.Istnieje możliwość przyjęcia dodatkowego trzeciego uczestnika z województwa za pełną odpłatnością 150zł uczestnik i 150zł opiekun (o przyjęciu decyduje Komitet Organizacyjny Konkursu).

 

5.Organizator Konkursu Ogólnopolskiego w Legnicy nie pokrywa kosztów przejazdów.

 

6.Wpłaty należy dokonać do 31.10.2012r. na konto: Oddział PTTK Legnica 17193010442002020030160001 z dopiskiem Konkurs Krasomówczy.

 

7.Zakwaterowanie w punkcie noclegowym: Internat Zespołu Szkół nr 4 ul. Pancerna 10 w Legnicy

 

8. Program w załączeniu (szczegółowy program załączymy po 20 października 2012r.)

 

9.Kontakt:

Oddział PTTK  59-220 Legnica Rynek 27

tel/fax- 76-856-51-63

e-mail:  pcit-legnica@o2.pl

Kierownik biura PTTK Bogusława Grabka- tel. 661716212

                                                          

                                                                                              Komitet Organizacyjny Konkursu