PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(05-05-2008)
RAJD SZLAKIEM POLSKIEJ MIEDZI


 

 

XLII RAJD SZLAKIEM POLSKIEJ MIEDZI

ROKITNICA 31.05.2008r. 

I. REGULAMIN


 

1. Organizatorzy:

  • Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy, Szkoła Podstawowa w Rokitnicy

 

2. Cele rajdu

Poznanie walorów krajoznawczych Gór Kaczawskich, a w szczególności terenów związanych z tradycjami górnictwa i hutnictwa miedzi, kontynuowanie tradycji,popularyzacja i propagowanie turystyki kwalifikowanej.


 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA


Do udziału zapraszamy drużyny 10- osobowe + opiekun zgłaszane przez szkołę,

 

instytucje i turystów indywidualnych

zgłoszenia pisemne na kartach rajdowych będą przyjmowane do 26 maja 2008r.

Wpisowe w Biurze Oddziału PTTK w Legnicy - Rynek 27 tel.(076) 856 51 63 ,

wynosi: członkowie PTTK z opłaconą składką – 12 zł, pozostali – 15 zł,

uczestnicy nie korzystający z transportu - 5zł 

III. W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY

 

-

pamiątkowy znaczek rajdowy

- posiłek turystyczny na mecie

- dyplomy dla drużyn

- przewóz uczestników na start i z powrotem

- obsługę przewodnicką

- potwierdzenie pkt. do odznak turystycznych


 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę

- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów

- Drużyny muszą posiadać apteczkę pierwszej pomocy!!!

- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie! 

V. TRASY RAJDU

1. Złotoryja – Kopacz (ścieżka Św. Jadwigi) – Rokitnica (4km)

2. Sichów – Sichowskie Wzgórza – Prusice – Rokitnica (8km)

3. Wilczyce – Rzymówka (Szlakiem Polskiej Miedzi) – Rokitnica (8km)

4. Leszczyna (piece hutnicze) – Duży Młynik – Prusice – Rokitnica (6km)

5. Trasa dowolna, piesza lub rowerowa

WYJAZD NA TRASY godz. 8:00 – LEGNICA, PARKING OBOK POCZTY GŁÓWNEJ,

 

UL. PIASTOWSKA


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 1330

 

NA BOISKU SZKOLNYM W ROKITNICY