PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(14-04-2008)
ZLOT


 

 

ZLOT

 

Co sobotę wsiądź na rower”

informacja

 

Organizator:

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej

przy współpracy: Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce i sołtysa wsi Raszówka


Patronat:

Zarząd Powiatu Lubińskiego


 

Cele imprezy:

 • poznanie walorów przyrodniczych Powiatu Lubińskiego,

 • popularyzacja turystyki kolarskiej jako jednej form czynnego wypoczynku,

 • nawiązywanie nowych kontaktów między uczestnikami zlotu,

 

Termin zlotu:

19.04.2008r.


 

Miejsce i czas startu:

Dowolne


 

Miejsce spotkania uczestników zlotu:

Raszówka – przy ognisku obok Gminnego Ośrodka Kultury; godz.11.00 – 12.30,


 

Zgłoszenia i wpisowe:

Zlot odbywa się bez wcześniejszych zapisów i udział w nim jest bezpłatny


 

Obowiązki uczestników:

 • członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu od NW i OC zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Sekretarza Generalnego PTTK, obowiązek ubezpieczenia pozostałych uczestników spoczywa na zainteresowanych,

 •  

  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty, regulaminu zlotu i regulaminu GOK w Raszówce,

 • posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

 • posiadanie mapy Powiatu Lubińskiego.


 

Postanowienia końcowe:

 • młodzież do lat 18 może wziąć udział w zlocie tylko pod opieką osoby pełnoletniej,

 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zlotu osobom trzecim i na odwrót,

 • uczestnik zlotu ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,

 • impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę,

 • w wyżywienie i napoje uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie,

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


 

Wszystkim uczestnikom zlotu życzymy wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń